ขนาดของ สนามแฮนด์บอล

สนามแฮนด์บอล เป็นพื้นที่เล่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาว 40 เมตร และกว้าง 20 เมตร สนาม แฮนด์บอล มาตรฐาน นี้มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้เล่นในการเคลื่อนที่และใช้เทคนิคและกลยุทธ์แฮนด์บอลต่างๆ ประตูแฮนด์บอลตั้งอยู่ตรงกลางปลายด้านสั้นแต่ละด้านของสนาม มีความสูง 2 เมตร และกว้าง 3 เมตร เส้น 6 เมตรเป็นลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของสนามแฮนด์บอล ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตประตูและส่วนอื่นๆ ของ สนาม กีฬา แฮนด์บอล เส้นนี้ทำเครื่องหมายจุดที่ทีมฝ่ายรุกกลับมาเล่นต่อหลังจากถูกฟาวล์ในเส้น หรือที่เรียกว่า ‘เส้นโยนโทษ’

สนามแฮนด์บอล มีขนาดเท่าไร
สนามแฮนด์บอล มีขนาดเท่าไร

ขนาดของ ประตูแฮนด์บอล

ประตูแฮนด์บอลตั้งอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นประตูแต่ละเส้น โดยมีความสูง 2 ม. (6.56 ฟุต) และความกว้าง 3 ม. (9.84 ฟุต) ประตูประกอบด้วยเสาตั้งตรง 2 เสาซึ่งอยู่ห่างจากแต่ละมุมเท่ากันและมีคานขวางแนวนอนเชื่อมที่ด้านบน พื้นที่ประตูจะถูกทำเครื่องหมายด้วยครึ่งวงกลมโดยมีรัศมี 6 เมตร (19.69 ฟุต) จากศูนย์กลางของเส้นประตู เส้น 6 เมตร
เป็นเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ผู้รักษาประตูและพื้นที่ส่วนที่เหลือในการเล่น เส้น 7 เมตรคือจุดที่ยิงลูกโทษ

เครื่องหมายบนสนามแฮนด์บอลมีความสำคัญต่อการเล่นเกมและการวางกลยุทธ์ สนามจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นที่เป็นของพื้นที่ที่เป็นเขตแดน เส้นเขตแดนที่ยาวกว่าสองเส้นเรียกว่าเส้นข้าง และเส้นที่สั้นกว่าสองเส้นเรียกว่าเส้นประตู เส้นแบ่งครึ่งทางเป็นจุดที่เกมจะเริ่มต้นใหม่หลังพักครึ่งเวลา เส้นแนวตั้งที่ทำเครื่องหมายบนแก้มยางแต่ละข้าง หลังเส้นสั้น 5 ฟุต แสดงถึงขอบด้านหน้าของโซนรับของแดนหลัง เครื่องหมายบนสนามช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจขอบเขตและพื้นที่เล่น และยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสิน โดยสรุป การทำความเข้าใจสนามแฮนด์บอลประเภทต่างๆ ตลอดจนขนาด เครื่องหมาย และคุณลักษณะต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่น โค้ช และผู้ตัดสิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเล่นเกมที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ

ติดตาม : ประวัติแฮนบอล
ประวัติ : ประวัติ แฮนด์บอล
เรื่องที่น่าสนใจ : กติกาแฮนด์บอล